Klient: Cracow Blockchain Center

Rok: 2018

Zamówienie: Strona one-page dla centrum technologii blockchain i AI w Krakowie. Wykonano również projekt logotypu CBC.