Magic Studio
Magic Studio
Magic Studio

Klient: Fluorescent Sensors

Rok: 2017

Zamówienie: Responsywna strona typu one-page dla projektu badawczego realizowanego na Politechnice Krakowskiej.

Strona przedstawia opis prac badawczych, członków zespołu badawczego, wyniki badań w formie aktualności oraz jednostki finansujące.

Magic Studio